انیمیشن

متحرک‌ سازی مجموعه نشانه‌های ممیز

« این پروژه شامل  متحرک سازی نشانه‌های استاد ممیز می‌باشد.

مجموعه اول شامل 10 نشانه است که ابتدا براى هر کدام انیمیشن کوتاهى ساخته شده، سپس آهنگساز، آهنگى براى انیمیشن ساخته است.

مجموعه دوم 10 انیمیشن مختلف براى نشانه نوشته‌ اسم استاد ممیز است که هرکدام بر اساس یک قطعه آهنگ کوتاه ساخته شده است.

در واقع مسیر حرکت در مجموعه‌ اول و دوم برعکس یکدیگر بوده؛ در یکى براى انیمیشن، آهنگ ساخته شده و در دیگرى براى آهنگ، انیمیشن ساخته شده است.

هدف پروژه
هدف از انجام این پروژه نشان دادن قابلیت‌هایى است که متحرک سازی و موسیقى به نشانه اضافه می‌کنند.
انیمیشن و موسیقى قدرت بیان بالایى دارند و می‌توانند یک نشانه را به اشکال مختلفى معرفى کنند، چنانکه در مجموعه‌ى دوم نشان دادیم.

این قدرت بیان مى‌تواند در جهت هدف بیانى خود نشانه قرار گیرد و آن را تقویت نماید. همچنین اگر بیان انیمیشن و موسیقى با هدف اصلى نشانه تناسب نداشته باشد، باعث دورى از هدف نشانه می‌گردد.

لذا انیماتور و آهنگساز باید به تعریف دقیق پروژه طراحى نشانه دسترسى داشته باشند، همان طور که طراح بدون تعریف دقیق پروژه نمى تواند به بیان درستى برسد.

در این پروژه ما دسترسى بسیار محدودى به موضوع و اهداف نشانه‌ها داشتیم، لذا احتمال دارد فضاى ساخته شده از هدف اصلى نشانه تا حدى فاصله داشته باشد.

در مجموعه اول سعى شده متناسب با فضاى موضوع نشانه، انیمیشن و آهنگ ساخته شود. در مجموعه دوم هرچند هدف اصلى نشان دادن قابلیت بیان هاى مختلف براى یک نشانه است، اما مى توان این طور برداشت کرد که خود طراح مى تواند در فضاهاى گوناگون قرار بگیرد و براى موضوع هاى گوناگون کار کند.»

این پروژه پایان نامه کارشناسی توسط بشیر راستگوفر دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه تهران در بهمن ماه 1396 ارائه شده است.

استاد راهنما: محمدرضا دوست محمدی

آهنگساز مجموعه اول: سپهر سراجی و

آهنگساز بخشی از مجموعه دوم: امین جباری بودند.

منتخب مجموعه اول (ساخت موسیقی بر اساس انیمیشن)

 

منتخب مجموعه دوم (ساخت انیمیشن بر اساس موسیقی)

 

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.