متولد سال ۱۳۶۲

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری

● مدارج و دوره های علمی:
دکترا: مدیریت (گرایش رفتار سازمانی) – دانشگاه تهران (پردیس فارابی) (۱۳۹۳) کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی (گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات) دانشگاه تهران (پردیس فارابی) (۱۳۸۷) کارشناسی: مهندسی صنایع (گرایش برنامهریزی و تحلیل سیستمها) دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۴)
دوره مهارتهای مشاوره مدیریت- سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۸۷) دوره قیمت گذاری- شرکت وکاتوس آلمان و شرکت آریانا (۱۳۸۹)

● سخنرانی و کارگاه آموزشی:
۱- کارگاه بایدها و نبایدهای انتخاب شغل، دانشگاه قم، اردیبهشت (۱۳۹۸) ۲- کارگاه چگونگی نوشتن مقاله به مجلات آی اس آی، پردیس فارابی دانشگاه، تهران، بهار (۱۳۹۸) ۱- کارگاه تکنولوژیها و ابزارهای نوین در پژوهش، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۷) ۲- کارگاه انگلیسی راهنمای انتشار مقاله، کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، ترکیه (اکتبر ۲۰۱۷) ۳- کارگاه آشنایی با گیمیفیکیشن، پردیس فارابی دانشگاه تهران، اردیبهشت (۱۳۹۶) ۴- کارگاه نکات کاربردی انتشار مقاله در مجلات و کنفرانسهای داخلی و خارجی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۲۸ آذر، (۱۳۹۶) ۵- برگزاری یک دوره ۸ ساعتی بازاریابی برای کارآفرینان، پارک علم و فناوری استان قم، بهار (۱۳۹۵) ۶- کارگاه چگونگی انتخاب موضوع رساله/پایان نامه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۲۳ آذر، (۱۳۹۵) ۷- کارگاه شناسایی منابع معتبر علمی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۲۷ آذر، (۱۳۹۳) ۸- کارگاه آشنایی با نقشه پژوهش تا انتشار نتایج، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۲) ۹- کارگاه ابزارهای نوین پژوهش، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۱) ۱۰-کارگاه ابزارهای نوین پژوهش، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۰) ۱۱-کارگاه رزومه نویسی، پردیس قم دانشگاه تهران (۱۳۹۰) ۱۲-برگزاری ۲ دوره ۲۰ ساعتی مدیریت بهره وری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قم (۱۳۹۰) ۱۳-برگزاری ۴ دوره ۸ ساعتی بازاریابی در دوره کارآفرینی دانشگاه مفید قم (۱۳۸۸) ۱۴-برگزاری ۱ دوره ۱۲ ساعتی راهاندازی کسب و کار در دوره کارآفرینی آموزشگاه پارسا قم (۱۳۸۸) ۱۵-برگزاری ۳ دوره ۸ ساعتی بازاریابی در دوره کارآفرینی آموزشگاه پارسا قم (۱۳۸۸) ۱۶-برگزاری ۳ دوره ۸ ساعتی مدیریت محصول و خدمات در دوره کارآفرینی آموزشگاه پارسا قم (۱۳۸۸) ۱۷-برگزاری ۴ دوره ۸ ساعتی بازاریابی در دوره کارآفرینی مرکز رشد دانشگاه آزاد قم (۱۳۸۷) ۱۸-برگزاری ۱۶ دوره ۸ ساعتی مدیریت محصول و خدمات در دوره کارآفرینی مرکز رشد دانشگاه قم (۱۳۸۶) ۱۹-برگزاری ۱ دوره ۸ ساعتی بازاریابی در دوره کارآفرینی مرکز رشد دانشگاه قم (۱۳۸۶) ۲۰-برگزاری ۲ دوره ۸ ساعتی راهاندازی کسب و کار در دوره کارآفرینی مرکز رشد دانشگاه قم (۱۳۸۶) ۲۱-برگزاری ۱ دوره Microsoft Office در مهندسی صنایع جهت دانشگاه آزاد اسلامی قم (۱۳۸۶) ۲۲-برگزاری ۲ دوره Microsoft Excel در مهندسی صنایع جهت دانشگاه آزاد اسلامی قم (۱۳۸۶و۸۷)
۲۳-برگزاری ۱ دوره ۲۴ ساعتی Enterprise Dynamics در شرکت ایران کاوه سایپا (۱۳۸۴) ۲
۲۴-تدریس ۲ دوره Access درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۴) ۲۵-تدریس ۳ دوره Enterprise Dynamics درس اصول شبیه سازی در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۴) ۲۶-تدریس ۱ دوره Enterprise Dynamics درس اصول شبیه سازی در دانشگاه جهاد دانشگاهی (علم و فرهنگ) (۱۳۸۴) ۲۷-برگزاری ۱ دوره Windows ,Word ,Power Point در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۳)

● تدریس دانشگاهی:
مقطع دکتری:
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی سمینار در مسایل مدیریت بازاریابی
پردیس فارابی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ تاکنون
مقطع کارشناسی ارشد:
مدیریت بازاریابی بازارشناسی و مسایل بازاریابی مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتری ارتباطات یکپارچه بازاریابی روش های تحقیق در مدیریت پژوهش عملیاتی پیشرفته
پردیس فارابی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۴ تاکنون
مقطع کارشناسی:
مدیریت بازاریابی ماخذ شناسی و روش تحقیق
مدیریت کارخانه و عملیات پژوهش عملیاتی ۱ و ۲
پردیس فارابی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۸ تاکنون
مدیریت بازاریابی، موسسه آموزشی طلوع مهر (۱۳۹۳) کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم (۱۳۹۰) پژوهش عملیاتی ۱و ۲، دانشگاه حضرت معصومه علیها السلام (۹۱-۱۳۹۰) مبانی علم اقتصاد، دانشگاه پیام نور قم (۱۳۸۷ الی ۸۸) پژوهش عملیاتی و مدیریت پروژه، مجتمع آموزش عالی شهاب دانش قم (۱۳۸۶) اصول سرپرستی، مجتمع آموزش عالی شهاب دانش قم (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰)
تالیفات و نرم افزارها:
۱- ترجمه کتاب نسل چهارم بازاریابی، نوشته فیلیپ کاتلر و هرمان کاتراجایا و سیوان استیواین، انتشارات آریانا قلم، ۱۳۹۷ ۲- ترجمه کتاب ساختن نظریه مبنایی: راهنمای عملی برای تحلیل کیفی، نوشته کتی چارمز، انتشارات رسا، ۱۳۹۶ ۳- ترجمه کتاب نسل سوم بازاریابی، نوشته فیلیپ کاتلر و هرمان کاتراجایا و سیوان استیواین، انتشارات آریانا قلم، ۱۳۹۰ ۴- ترجمه کتاب دام های سازمانی: فرهنگ، رهبری و طراحی سازمان، نوشته کریس آرجریس، انتشارات رسا، ۱۳۹۲ ۵- همکاری در تدوین جزوه Enterprise Dynamics گروه نرمافزاری دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۴) ۶- همکاری در تدوین جزوه Expert Choice گروه نرمافزاری دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۴) ۷- ایجاد نرمافزار تصمیمگیری TOPSIS و ابداع روشهای تجزیه و تحلیل حساسیت در آن (۱۳۸۴)

● سوابق اجرایی:
۱- عضو هیئت مدیره شرکت راهبرد سیستم (از ۱۳۹۳ تا کنون) ۲- مدیر بازاریابی شرکت داروسازی شفانگر نظری (از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸) ۳- مشاور شرکت هما طب ایرانیان (از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴) ۴- مشاور شرکت پارس خرم (۱۳۹۳) ۵- مشاور شرکت پژوهش و آموزش همکاران سیستم (۱۳۹۳)
۶- رئیس هیئت مدیره گروه صنعت آجر (از تابستان ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳) ۷- مشاور شرکت پویا سیستم اولین نمایندگی شرکت طرفه نگار در استان قم (از تابستان ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) ۸- مسئول دوره های کوتاه مدت دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران (از پاییز ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱) ۹- مشاور در امور مدیریت پروژه در شرکت امید فنر (۱۳۸۹ تا کنون) ۱۰- مسئول طرح و برنامه باشگاه مشتریان پاسارگاد (۱۳۸۹ تا بهار ۱۳۹۰) ۱۱- عضو هیئت مدیره شرکت معماران توسعه صنعت آلومینیوم (۱۳۸۹) ۱۲- عضو هیئت مدیره شرکت معماران اقتصاد و دانش تخت جمشید (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰) ۱۳- مشاور شرکت دکوراسیون شیشه ای عقیق (از زمستان ۸۷ تا ۸۸) ۱۴- مشاور معاونت طرح و برنامه منطقه آزاد قشم (از تیرماه تا پاییز ۸۷) ۱۵- مسئول کنترل پروژه دستگاه پیمانکار در پروژه دانشگاه باقرالعلوم قم (پاییز و زمستان ۸۷) ۱۶- مشاور کارخانه کفش آسیا (از زمستان ۸۶ تا پاییز ۸۷) ۱۷- کارشناس تحلیل سیستم و آموزش شرکت تناوش (از ۸۴ تا ۸۶) ۱۸- مسئول واحد بازرگانی کارخانه پروفیل آلومینیوم قم (پاییز ۸۵) ۱۹- مسئول واحد برنامهریزی و کنترل پروژه شرکت سازوکار (تابستان ۸۵) ۲۰- شرکت در پروژه احصا فرایندهای ۲۲ واحد دولتی استان قم (بهار ۸۵) ۲۱- شرکت در پروژه احصا، مستندسازی و بهبود فرایندهای استانداری قم (تابستان ۸۴) ۲۲- شرکت در پروژه مکانیابی استقرار شرکت فراورد نگین (پاییز ۸۴) ۲۳- مدیر گروه نرمافزاری دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (۸۳ تا ۸۴) ۲۴- عضو تیم سیستم و بانک اطلاعاتی گروه نرمافزاری دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (۸۲ تا ۸۴) ۲۵- عضو تیم پیادهسازی PMIS در بخش کنترل پروژه شرکت عملیات اکتشاف نفت (۸۳)

● سوابق پژوهشی: مقالات در مجلات علمی-پژوهشی و بین المللی:
۱- علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی و حمیدرضا یزدانی (۱۳۹۸) “شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی تامین و توزیع دارو با استفاده از تکنیک دیمتل.” پیاورد سلامت(۱) ۱۳، صص ۴۵-۵۹.
۲- سمیه صمدی، حمیدرضا ایرانی و حمیدرضا یزدانی (۱۳۹۸) “شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وبسایتهای گردشگری.” گردشگری و توسعه(۱) ۸، صص ۲۳۱-۲۴۹.
۳- علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی و حمیدرضا یزدانی (۱۳۹۸) “واکاوی سیستم توزیع داروهای گیاهی از منظر متخصصین مدیریت خرید و سفارش های داروخانههای شهرهای قم و تهران: یک تحقیق کیفی.” تصویر سلامت(۱) ۱۰، صص۲۳-۳۶.
۴- علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی و حمیدرضا یزدانی (۱۳۹۸) “مشکلات کانال توزیع داروهای گیاهی از دیدگاه مصرفکنندگان: یک تحقیق کیفی.” مدیریت اطلاعات سلامت(۲) ۱۶، صص ۶۵-۷۲.
۵- محرم عباسی، الهام ابراهیمی و حمیدرضا ایرانی (۱۳۹۷) “تبیین مدل پیشایندها و پسایندهای تعادل کار و زندگی؛ مطالعه ای در شرکت ملی گاز ایران.” فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ۱۰، ۳۷، صص ۹۳-۱۲۴.
۶- سمیرا محمود روشن ضمیر، حمیدرضا ایرانی و حمیدرضا یزدانی (۱۳۹۶) “شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر بروز رفتار انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی دانشگاه تهران).” فرهنگ در دانشگاه اسلامی(۲) ۷، صص ۱۸۳-۲۰۴.
۷- محمد کریمیان راوندی ، حمیدرضا یزدانی و حمیدرضا ایرانی (۱۳۹۶) “طراحی ایده کمپین تبلیغاتی مناسب برای معرفی فرش دستباف کاشان.” مجله علمی پژوهشی گلجام، ۱۳ (۳۲)، صص۶۷-۸۲.
۸- مهدی رضادوست، حمیدرضا ایرانی و علی حمیدی زاده (۱۳۹۵) “تأثیر برند کارفرما بر نگهداشت کارکنان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی عجین شدن و رفتار شهروندی سازمانی.” فصلنامه مدیریت برند ۴، ۱۰، صص ۱-۳۵.
۹- حمیدرضا ایرانی، سید مهدی الوانی، غلامرضا جندقی و حسن زارعی متین (۱۳۹۴) “طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم.” فصلنامه علوم مدیریت ایران ۱۰، ۳۸، صص ۱-۳۳.
۱۰- سید مهدی الوانی، غلامرضا جندقی، حسن زارعی متین و حمیدرضا ایرانی (۱۳۹۳) گونه شناسی سخاوت در سازمان، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره دوازدهم شماره چهارم زمستان ۹۳، پیاپی ۳۴ ، صص ۱۸-۱.
۱۱-سید مجید احدی شعار، حمیدرضا ایرانی،مهدی گل وردی و سید محمد باقر جعفری (۱۳۹۳) بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار از دیدگاه میلمن و درگیر شدن در کار (مورد مطالعه: کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قم)، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره دوازدهم شماره اول بهار ۹۳، پیاپی ۳۱ ، صص ۶۱-۴۱.
۱۲-غلامرضا جندقی،حمیدرضا ایرانی و احمد افخمی (۱۳۹۲) بررسی و توصیف تحقیقات منتخب در حوزه مدیریت بازاریابی در ایران، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم شماره اول بهار ۹۲، پیاپی ۲۷ ، صص ۱۲۵-۱۴۸.
۱۳-ابوالحسن فقیهی و حمیدرضا ایرانی (۱۳۹۱) منشور اخلاقیات سازمانی: مفاهیم، روشها و چالشها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره ۲۶، صص ۱-۲۴.

● مقالات کنفرانسهای ایران:
۱- حدیث پیرداده بیرانوند، حمیدرضا ایرانی و سید محمد باقر جعفری. (۱۳۹۷) “نقش سازمان در اثربخشی پیاده سازی خلق مشترک ارزش در سازمان.” پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
۲- مرضیه مختاری پویا، حمیدرضا ایرانی و محمد رضا فتحی. (۱۳۹۶) “مروری جامع بر بازاریابی خیرخواهانه در ایران و جهان.” کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار، قم.
۳- غلامرضا جندقی ، حمیدرضا ایرانی و مونا جامی پور. (۱۳۹۴) “مروری بر شاخصهای موثر بر ارزیابی آمادگی سازمانی پیاده سازی انبار داده.” دومین کنفرانس ملی سیستمهای اطلاعاتی، تهران.
۴- حمیدرضا ایرانی، (۱۳۹۰) ارائه چارچوب بومی برای انتخاب اعضای کانال بازاریابی، دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
۵- حمیدرضا ایرانی، مهدی گایینی و مصطفی بهشتی روی، (۱۳۸۹)، بررسی خدمات وفادارسازانه مشتریان بنگاههای مالی در راستای کسب مزیت رقابتی، دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
۶- حمیدرضا ایرانی و احمد افخمی، (۱۳۸۹) بررسی و تحلیل تحقیقات در حوزه مدیریت بازاریابی در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی
۷- حمیدرضا ایرانی، (۱۳۸۸)، چالشهای صنعت پخش در دومین کنفرانس مدیریت توزیع و پخش ۸- حمیدرضا ایرانی، غلامرضا جندقی و کامران شهانقی، (۱۳۸۷)، بکارگیری چارچوب بومی برای انتخاب اعضای کانال
بازاریابی با کمک تکنیک تاپسیس، سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی
۹- حمیدرضا ایرانی و احمد افخمی، (۱۳۸۷)، نسل جدید مدیریت واحد تحقیق و توسعه، هفتمین همایش مراکز تحقیق و
توسعه صنایع و معادن ۱۰-حمیدرضا ایرانی و احمد کوچک زاده، (۱۳۸۶)، استفاده بهینه از سیستمهای پشتیبان مدیریت بازاریابی، دومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت بازاریابی ۱۱-حمیدرضا ایرانی و احمد کوچک زاده، (۱۳۸۶)، سیستمهای پشتیبان مدیریت بازاریابی، چهارمین کنفرانس بینالمللی
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۲-حمیدرضا ایرانی و احمد کوچک زاده، (۱۳۸۵)، تخصیص بهینه بودجه تبلیغات، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت بازاریابی

 

 

 
×

سلام! به کمک نیاز دارید؟

بر روی پشتیبان زیر کلیک کنید، سپس وارد واتس اپ می شوید.

×