‬نشانی که‭ ‬غالباً‭ ‬با‭ ‬نشان‭ ‬«بازیافت»‭ ‬اشتباه‭ ‬گرفته‭ ‬می‌‬شود

نشان  نقطه‭ ‬سبز  ‭ )‬گرین‭ ‬دات/ Green Dot ) گواهینامه‭ ‬شبکه ‬تولیدات‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭‬ست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬بازیافت‭ ‬مواد‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬کالاها ‭ )‬پسماندها)‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این نشان ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپاست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬برخاسته‭ ‬از (DSD (Duales System Deutschland GmbH‭ ‬ است که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۹۱‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کسب‭ ‬موفقیت،‭ ‬باعث‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬نشان‭ ‬نقطه سبز‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپا‭.دش یی‬

این برنامه‭ ‬پوشش‭ ‬دهنده ‬بسته‭ ‬بندی‌های‭ ‬تولیدشده‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬شرکت‭‌‬هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬به‭ ‬بازیابی‭ ‬و‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬پسماند‭ ‬بسته‌‌ها‭ ‬نیازمندند. بر‭ ‬طبق‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬برنامه‭ ‬«نقطه سبز» ‬ملحق‭ ‬نشود، ‬تولیدکننده‭ ‬مسئول‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬پسماند‭ ‬بسته‌های‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬بود (‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬حجم‭ ‬عظیم‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬گسترده‭ ‬غیر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬تولیدات‭ ‬کم‭ ‬حجم‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‭ ‬شود‭.(‬

همچنین‭ ‬نظارت‭ ‬مقامات‭ ‬دولتی‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف،‭ ‬متفاوت‭ ‬است. ‬طرفداران‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬ادعا‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬چشمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬بسته‌ ‬اند‭.‬

از‭ ‬زمان‭ ‬معرفی‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬اروپا،‭ ‬شاهد‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬۲۳‭ ‬کشور‭ ‬اروپایی‭ ‬هستیم‭ .‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬مانند: ‬فرانسه،‭ ‬ترکیه،‭ ‬اسپانیا،‭ ‬پرتغال‭ ‬و‭ ‬بلغارستان‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬ملحق‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬طرح،‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لوگوی‭  ‬«نقطه‭  ‬سبز‭« ‬ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬تولیدات‭ ‬خود‭ ‬شده‭ ‬اند. ‬نشان‭ ‬«نقطه ‬سبز»‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۳۰هزار‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآمده‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬۴۶۰‭ ‬بیلیون‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

ایدۀ‭ ‬اصلی‭ ‬نشان‭ ‬نقطه ‬سبز‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اطلاع‭ ‬مصرف‭ ‬کنندگان‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کالا‭ ‬در‭ ‬هزینه‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬و‭ ‬بازیافت‭ ‬پسماندها‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است؛ برای‭ ‬مثال‭ ‬زباله‭ ‬های‭ ‬خانگی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬کیسه‭ ‬های‭ ‬مخصوص‭ )‬در‭ ‬آلمان‭ ‬داخل‭ ‬کیسه‭ ‬های‭ ‬زردرنگ) یا‭ ‬مکان‭ ‬های‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬پاکینگ‭ ‬های‭ ‬عمومی‭ ‬یا‭ ‬خروجی‭ ‬سوپرمارکت‭ ‬ها‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شوند‭.‬
هزینه ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬از‭ ‬‬تولیدکنندگان‭ ‬دریافت‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هزینه ‬دریافتی،‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نوع‭ ‬مواد‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬مثال‭: ‬کاغذ،‭ ‬پلاستیک،‭ ‬فلز،‭ ‬چوب‭ ‬و‭ ‬مقوا‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬ کشورها‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬متفاوتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬دریافت‭ ‬شده‭ ‬صرف‭ ‬جمع‭ ‬آوری،‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬و‭ ‬بازیافت‭ ‬مواد‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬
به‭ ‬طور‭ ‬اجمال،‭ ‬شیوۀ‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭  ‬نقطۀ‭ ‬سبز،‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬پسماند‭ ‬تشویق‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬رساندن‭ ‬پسماندها،‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینۀ‭ ‬بازیافت‭ ‬نیز‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬کنند‭.‬

سیستم‭ ‬دیگر‭ ‬بازیافت‭ ‬در‭ ‬آلمان
در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۹۱‭ ‬دولت‭ ‬آلمان،‭ ‬برای‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬محصولات،‭ ‬قانونی‭ ‬وضع‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬دقت‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬مواد‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بازیافت‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬که‭ ‬زباله‭ ‬محسوب‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬انجامید. در‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬صنعت‭ ‬آلمان،‭ ‬قانونی‭ ‬مکمل‭ ‬وضع‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬آن،‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬باید‭ ‬پسماندهای‭ ‬قابل‭ ‬بازیافت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬شهرداری‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬قرار‭ ‬دهند(این‭ ‬سیستم‭ ‬توسط‭ ‬DSD‭ ‬مدیریت‭ ‬می‭ ‬شود‭(‬
DSD‭  ‬تنها‭ ‬زباله‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬هزینۀ‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬پرداخت‭ ‬شده،‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬اجازۀ‭ ‬درج‭ ‬لوگوی‭ ‬نقطۀ‭ ‬سبز‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬گواهینامه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬وزن‭ ‬بسته،‭ ‬نوع‭ ‬مواد‭ ‬به‭ ‬کاررفته‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬محاسبه‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬انجمن‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭.‬

طراحی‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬اختلالات
طرح‭ ‬نشان‭ ‬نقطۀ‭ ‬سبز‭ ‬‬‭ ‬توسط‭ ‬گری‭ ‬اندرسن،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬رنگ‭ ‬سبز‭ ‬با‭ ‬کد‭ ‬رنگی‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬گریده‭ ‬است؛‭ ‬همچنین‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬تداخل‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬نشان‭ ‬های‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬ها،‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬سفید‭ ‬یا‭ ‬ترکیب‭ ‬دیگر‭ ‬رنگ‭ ‬ها‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭.‬
نشان‭ ‬نقطۀ‭ ‬سبز،‭ ‬تنها‭ ‬بیان‭ ‬کنندۀ‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تولیدکنندۀ‭ ‬این‭ ‬کالا‭ ‬به‭ ‬سیستم‭ ‬نقطۀ‭ ‬سبز‭ ‬ملحق‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هزینۀ‭ ‬بازیافت‭ ‬و‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬پسماند‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬لزوماً‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬بازیافت‭ ‬کامل‭ ‬پسماند‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬نیست‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر،‭ ‬این‭ ‬نشان‭ ‬غالباً‭ ‬با‭ ‬نشان‭ ‬بازیافت،‭ ‬اشتباه‭ ‬گرفته‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

دیگر‭ ‬نشانه‭ ‬های‭ ‬بازیافت
‭ ‬PETE ‬موارد‭ ‬استفاده: ‬نوشیدنی‭ ‬های‭ ‬غیر‭ ‬الکلی،‭ ‬آبمیوه،‭ ‬آب،‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬و‭ ‬پاک‭ ‬کننده‭ ‬ها،‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬خشکبار‭.‬
‬HDPE‬شیر،‭ ‬ظروف‭ ‬۲۰‭ ‬لیتری‭ ‬آب‭ (‬مثل‭ ‬آبسردکن‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کلمن‭ ‬ها‭) ‬سفیدکننده‭ ‬ها،‭ ‬شوینده‭ ‬های‭ ‬بهداشتی،‭ ‬شامپوها،‭ ‬پلاستیک،‭ ‬کیسه‭ ‬های‭ ‬خرید،‭ ‬بطری‭ ‬های‭ ‬روغن‭ ‬موتور،‭ ‬پاک‭ ‬کننده‭ ‬های‭ ‬خانگی،‭ ‬تیوب‭ ‬ها‭ (‬خمیر‭ ‬دندان،‭ ‬لوازم‭ ‬آرایشی‭ ‬و‭ …‬
‭ ‬PVC‬شیشه‭ ‬پاک‭ ‬کن‭ ‬ها،‭ ‬ظروف‭ ‬خشکبار‭ ‬و‭ ‬آب‭.‬
‬LDPE ‬کیسه‭ ‬های‭ ‬پلاستیکی،‭ ‬ساک‭ ‬های‭ ‬خرید،‭ ‬کاورهای‭ ‬خشک‭ ‬شویی،‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬پلاستیکی‭ ‬مثل‭ ‬بسته‭ ‬های‭ ‬چیپس،‭ ‬اسنک،‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بطری‭ ‬ها‭.‬
‬PP‬درب‭ ‬بطری‭ ‬ها،‭ ‬میزها،‭ ‬بطری‭ ‬شربت‭ ‬ها،‭ ‬نی‭ ‬های‭ ‬پلاستیکی،‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬بسته‭ ‬بندی،‭ ‬تیوب‭ ‬های‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬ماست‭.‬
‬PS‬سینی‭ ‬های‭ ‬گوشت‭ ،‬فوم‭)‬‭ ‬بسته‭ ‬های‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ (‬فوم‭)‬،‭ ‬کارد‭ ‬و‭ ‬چنگال،‭ ‬سینی‭ ‬های‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬ظروف‭ ‬قابل‭ ‬حمل‭.‬
‬OTHER‬مواردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬قید‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬ترکیبات‭ ‬پلاستیکی‭ ‬دارد‭.‬‌

ترجمه و مقاله ارسالی از: ‬علیرضا‭ ‬قراگوزلو

 

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.

 

مطالب مشابه
انیمیشن پيشخدمت
انیمیشن ایرانی نامزد جایزه ۵۰۰ هزار دلاری شد