۲۱ طراحی خلاقانه با تأثیرات رنگی بر روی کاغذ

Overprint تکنیکی از چاپ است که در آن دو یا چند جوهر در یک منطقه قرار می گیرند که با تلفیق د رهم  یک رنگ اضافی و سومی ایجاد می کند. آثار هنری خلاقانه می تواند با چاپ یک تصویر دوم بر یک چاپ موجود با استفاده از رنگ های مختلف تولید شود.

در هر کجا که جوهر با هم همخوانی دارند، رنگ سوم بر اساس مدل رنگی کم رنگ تولید می شود. به طور معمول این اثر به صورت دستی با استفاده از تکنیک های چاپ روی صفحه تولید می شود، اما این روش می تواند به آسانی در نرم افزار های طراحی دیجیتال با استفاده از کانال های رنگی نیز طراحی شود.

در این پست، 2۱ طرح خلاقانه با اثرات رنگی بر روی کاغذ ارائه شده است که در ادامه با هم می بینیم:

 

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.