چرا سال ۲۰۱۷ سال بازسازی اعتماد دوباره به رسانه‌ها باید باشد؟

اعتبار و اطمینان در رسانه ها برای سال هاست که از بین رفته است اما سال ۲۰۱۶ همانند یک سونامی هر چیزی را که باقی مانده بود با خود بُرد و پاک کرد.
دیکشنری Oxford اسم سال ۲۰۱۶ را “بعد از اعتماد” یا post trus  گذاشته است. این عنوان، صفتی است برای نشان دادن جَو و شرایطی که در شکل گیری افکار عمومی، دارای قدرت و نفوذ بیشتری در مقایسه با حقایق  هستند.  به نظر می‌رسد این اسم، بار معنایی روشنی ندارد اما می توان آن را هم معنا با “اخبار دروغین” نیز دانست و هنوز هیچ واکنش و عکس العمل منفی در مورد مترادف دانستن این اصطلاح با “بعد از اعتبار” نشان داده نشده است. (گویا این مترادف بسیار مناسب برای عنوانِ سال ۲۰۱۶ است.)
متاسفانه صنعت تبلیغات به عنوان یک ابزاری برای توانمند سازی و گسترش دادن این دوره ی سرشار از اخبار دروغین شده است. در گوشه گوشه ی هر دروغی که پخش می‌شود یک تبلیغات وجود دارد. ما حتی مطمئن نیستیم که تبلیغات ارائه شده توسط افراد واقعی دیده می‌شود به این دلیل که حتی بسیاری از کاربران سایت ها جعلی و دورغین شده‌اند.  قسمت جالب توجه این است که برخی،  این سایت هایی را که حاوی اطلاعات جعلی هستند و حتی کاربران واقعی هم ندارند را خرید و فروش می‌کنند.(همانند اینستاگرام)

به عنوان یک جامعه ما نمی توانیم تابع این دوره ی اعتبار و اطمینان از بین رفته باشیم.
این شرایط باعث ایجاد هرج و مرج می‌شود. این شرایط را اکثر مردم دوست ندارند. ما نمی توانیم این مسیر را ادامه بدهیم و باید اعتبار و اطمینان از بین رفته را برگردانیم.
باید افرادی که باعث ایجاد این دوره ی مملو از اخبار دورغین شده است را شناسایی و مجازات کرد و دوره ی اعتبارِ از بین رفته را با دوره ی اعتبار و اطمینان جایگزین نمود.

منبع

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.