1

انتشارات و مجلات گرافیک و دیزاین

انتشارات و مجلات گرافیک و دیزاین (غیر ایرانی)

نشریه هنرتجسمی (کانادا)

 •‏ 
http://appliedartsmag.com/
Idea، نشریه طراحی گرافیک (ژاپن)

 •‏ 
http://www.idea-mag.com/
2+3D، نشریه طراحی (لهستان)

 •‏ 
http://www.2plus3d.pl/
eye، نشریه طراحی گرافیک (انگلستان)

 •‏ 
http://www.eyemagazine.com/
Form، نشریه طراحی (آلمان)

 •‏ 
http://www.form.de/
How، نشریه طراحی (آمریکا)

 •‏ 
http://www.howdesign.com/
Kak، نشریه طراحی گرافیک (روسیه)

 •‏ 
http://kak.ru/
Lineagrafica، نشریه طراحی گرافیک (ایتالیا)

 •‏ 
http://www.lineagrafica.progetto-ed.it/
Print، نشریه طراحی گرافیک (آمریکا)

 •‏ 
http://www.printmag.com/
Etapes، نشریه تایپوگرافی (فرانسه)

 •‏ 
http://www.etapes-graphiques.com./
U&Lc

 •‏ 
http://www.itcfonts.com/itc/ulc/
Designnet، ماهنامه (کره جنوبی)

 •‏ 
http://www.designnet.co.kr/
Novum،ماهنامه طراحی گرافیک(آلمان)

 •‏ 
http://www.novumnet.de/
Phaidon،انتشارات طراحی گرافیک

 •‏ 
http://www.phaidon.com/
Pyramyd،انتشارات طراحی گرافیک (فرانسه)

 •‏ 
http://www.pyramyd-editions.com/
RotoVision، انتشارات طراحی گرافیک (انگلستان)

 •‏ 
http://www.rotovision.com/
Graphis، انتشارات طراحی گرافیک (سویس)

 •‏ 
http://www.graphis.com/
Lars-Mueller، انتشارات هنر و معماری (سویس)

 •‏ 
http://www.lars-mueller-publishers.com/
ijdesign، مجله بین المللی دیزاین

 •‏ 
http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/
2

انتشارات و مجلات گرافیک و دیزاین ایرانی

نشریه طراحی گرافیک نشان

 •‏ 
http://www.neshanmagazine.com/
نشریه طراحی گرافیک سگال

 •‏ 
http://www.segal-mag.com/
نشریه هنرهای تجسمی تندیس

 •‏ 
http://www.tandismag.ir/
انتشارات هنری یساولی

 •‏ 
http://www.yassavoli.com/
نشریه هنری طاووس

 •‏ 
http://www.tavoosonline.com/Main/IndexFa.aspx
مجله هنرهای تجسمی هنرفردا

 •‏ 
http://www.artomorrow.com/eng/index.asp
نشريه تخصصي طراحي صنعتي دستاورد

 •‏ 
http://journal.art.ac.ir/idj_vol32.html
3

انجمن هاو اتحادیه های گرافیک و دیزاین

انجمن هاو اتحادیه های گرافیک و دیزاین ایران

انجمن تصویرگران ایران

 •‏ 
http://www.casi.ir/
جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران

 •‏ 
http://graphicnet.ir/
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 •‏ 
http://www.kanoonparvaresh.com/
انجمن طراحان گرافیک ایران (IGDS)

 •‏ 
http://www.graphiciran.com/
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

 •‏ 
http://www.hozehonari.com/
خانه هنرمندان ایران

 •‏ 
http://www.iranartists.org/
4

انجمن هاو اتحادیه های گرافیک و دیزاین خارج از ایران

اتحادیه طراحی اتریش (DA)

 •‏ 
http://designaustria.at/
اتحادیه طراحان فرانسه(AFD)

 •‏ 
http://www.alliance-francaise-des-designers.org/
اتحادیه طراحان آلمان (AGD)

 •‏ 
http://www.agd.de/
انجمن طراحان گرافیک استرالیا (AGDA)

 •‏ 
http://www.agda.asn.au/
انستیتو هنر گرافیک آمریکا (AIGA)

 •‏ 
http://www.aiga.org/
مجمع طراحی ارتباط بصری ایتالیا (AIAP)

 •‏ 
http://www.aiap.it/home.htm
انجمن طراحان گرافیک ژاپن (JAGDA)

 •‏ 
http://www.jidpo.or.jp/japandesign/jagda/english/index.html
اتحادیه طراحان بلژیک (UDB)

 •‏ 
http://www.udb.org/
اتحادیه بین المللی گرافیک (AGI)

 •‏ 
http://www.a-g-i.org/
اتحادیه مجامع بین المللی گرافیک (ICOGRADA)

 •‏ 
http://www.icograda.org/
تشکل طراحی گرافیک کوبا (PROGRAFICA)

 •‏ 
http://www.prografica.cult.cu/
مرکز طراحی دانمارک (DDC)

 •‏ 
http://www.ddc.dk/
انجمن طراحان گرافیک کبک (SGDQ)

 •‏ 
http://www.sdgq.qc.ca/
انجمن طراحی گرافیک ونزوئلا(ADGV)

 •‏ 
http://www.adgv.org/
مجمع هنرمندان کرواسی (ULUPUH)

 •‏ 
http://www.ulupuh.hr/
جامعه طراحان صنعتی آمریکا (IDSA)

 •‏ 
http://www.idsa.org/
شورای بین المللی انجمن های طراحی صنعتی (icsid)

 •‏ 
http://www.icsid.org/
انجمن ناشران دیزاین (spd)

 •‏ 
http://www.spd.org/
5

طراحان گرافیک

طراحان گرافیک ایرانی

ا.

ادیبی، فرزاد

 •‏ 
http://www.adibi.net/
افسرپور، علی

 •‏ 
http://www.aliafsarpour.com/
امین الهی اونیش

 •‏ 
http://www.hamrang.com/
امینیان،

 •‏ 
http://www.tahamtan-aminian.com/
اسدالهی، مصطفی

 •‏ 
http://www.mostafaasadolahi.com/Site_2/Home.html

ب.

بغوسیان ادیک

 •‏ 
http://www.edikboghosian.com/

ت.

تشکری، پریسا

 •‏ 
http://www.parisatashakori.com/

ج.

جنا، ببیژن

 •‏ 
http://www.jenab.com/

ح.

حربی پدرام

 •‏ 
http://www.pedram-harby.com
حقیقی ابراهیم

 •‏ 
http://www.haghighi.ws/

ر.

راد ایمان

 •‏ 
http://www.imanraad.com

ز.

زرین کلک نورالدین

 •‏ 
http://www.zarrinkelk.com/

س.

سعیدی مهدی

 •‏ 
http://www.mehdisaeedi.com/

ش.

شیوا قباد

 •‏ 
http://www.shivadesign.com/

ص.

بیژن صیفوری

 •‏ 
http://www.sayfouri.com/
تورج صابری وند

 •‏ 
http://saberivand.com/

ع.

عابدینی رضا

 •‏ 
http://www.rezaabedini.com/
عباسی مجید

 •‏ 
http://majidabbasi.ir/

ف.

فانی سیاوش

 •‏ 
http://www.artfani.com/
فزونی فرهاد

 •‏ 
http://www.farhadfozouni.com/

ق.

قاسمی امیرعلی

 •‏ 
http://www.amiralighasemi.com/
قاضی مراد کوروش

 •‏ 
http://www.ghazimorad.com/

م.

مسعودی مرتضی

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/mem/masoodi/masoodi.htm
مشکی ساعد

 •‏ 
http://www.saedmeshki.com/
ممیز، مرتضی

 •‏ 
http://momayez.ir/
مانی نیلچیانی

 •‏ 
http://www.mani-art.com/

و.

http://www.vazirian.com/
علی وزیریان
6

طراحان گرافیک غیرایرانی

A

Apeloig, Philipp

 •‏ 
http://www.apeloig.com/
Arvanitis, Dimitris

 •‏ 
http://www.arvanitis.com.gr/

B

Batory, Michal

 •‏ 
http://www.michalbatory.com/
Beeke, Anton

 •‏ 
http://www.beeke.nl/
Binder, Josep

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/reviews/re50bind/re50bind.htm
Boom, Irma

 •‏ 
http://www.designmuseum.org/design/irma-boom
Bortolotti, Gianni

 •‏ 
http://www.bortolottinternational.it/
Bouvet, Michel

 •‏ 
http://www.museedelapub.org/virt/affi/bouvet/indexbouvet.html
Brasch, Sven

 •‏ 
http://www.svenbrasch.com/
Bundi,Stephan

 •‏ 
http://www.bundi.eu/

C

Cabanas, Benito

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/who/w0002cab/w0002cab.htm
Chwast, Seymour

 •‏ 
http://www.pushpininc.com/
Cieslewicz, Roman

 •‏ 
http://www.poster.com.pl/cieslewicz.htm
Corbin, Arnaud

 •‏ 
http://www.atelier-corbin.com/
Curchod, Ronald

 •‏ 
http://ronald-curchod.net/

D

Dudovich, Marcello

 •‏ 
http://www.marcellodudovich.it/
Dumbar, Gert

 •‏ 
http://www.studiodumbar.nl/

E

Ezer, Oded

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/exhib/ex112eze/ex112eze.htm

F

Feuchtenberger, Ank

 •‏ 
http://www.feuchtenbergerowa.de/

G

Games, Abram

 •‏ 
http://www.abramgames.com/
Glaser, Milton

 •‏ 
http://miltonglaser.com/
Gorowski, Mieczyslaw

 •‏ 
http://www.theartofposter.com/gorowski.htm
Gorka, Wiktor

 •‏ 
http://www.theartofposter.com/gorka.htm
Greiman, April

 •‏ 
http://aprilgreiman.com/

H

Han, Jiaying

 •‏ 
http://www.hanjiaying.com/
He, Jianping

 •‏ 
http://www.hesign.com/
Hickmann, Fons

 •‏ 
http://www.fonshickmann.de/

I

Imboden, Melchior

 •‏ 
http://izutanix.com/
Izutani, Kenzo

 •‏ 
http://izutanix.com/

J

Janssen, Horst

 •‏ 
http://www.horst-janssen-museum.de/

K

Kalarus, Roman

 •‏ 
http://www.theartofposter.com/kalarus.htm
Karamustafa, Sadik

 •‏ 
http://www.karamustafadesign.com/
Kostovic, Cedomir

 •‏ 
http://www.arforum.pl/piotr_kunce/
Kunce, Piotr

 •‏ 
http://www.arforum.pl/piotr_kunce/

L

Laboratorivm, Holland

 •‏ 
http://www.laboratorivm.com/
Lemel, Yossi

 •‏ 
http://www.lemel.co.il/
Lenica, Jan

 •‏ 
http://frenchculture.org/design/people/lenz.html
Lenz, Anett

 •‏ 
http://frenchculture.org/design/people/lenz.html
Levy, Jean-Benoit

 •‏ 
http://www.and.ch/
Loesch, Uw

 •‏ 
http://www.uweloesch.de/home.html
Logvin, Andrey

 •‏ 
http://www.logvin.ru/
Loiri, Pekka

 •‏ 
http://www.originalloiri.fi/
Lukova, Luba

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/exhib/ex21_cha/cha0luko.htm

M

Machado, Joao

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/reviews/re08mach/mach.htm
Magallanes,Alejandro

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/exhib/ex84_mag/ex84_mag.htm
Matsunaga, Shin

 •‏ 
http://www.holgermatthies.com/
Matthies,Holger

 •‏ 
http://www.holgermatthies.com/
Maviyane-Davies, Chaz

 •‏ 
http://www.mendell-design.de/
Mendell, Pierr

 •‏ 
http://www.mendell-design.de/
Meyer, Rudi

 •‏ 
http://www.fgallery.net/artist.php?artist_id=16
Mlodozeniec, Jan

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/reviews/re35mlod/mlod.htm
Mlodozeniec, Piotr

 •‏ 
http://www.typ.nl/TYP01/woud/mlodozeniec/mlodozeniec05.html
Monguzzi, Bruno

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/exhib/ex42_mon/ex42_mon.htm
Mucha, Alphons

 •‏ 
http://websumer.medoc-ias.u-psud.fr/mwww/mucha/

N

Nygaard, Finn

 •‏ 
http://www.finnnygaard.com/

O

Odermatt , Siegfried

 •‏ 
http://www.internationalposter.com/adetail.cfm?ArtistNumber=606
Oldani, Bruno

 •‏ 
http://www.oldanidesign.no/
Olivares, Eric

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/who/w0003oli/w0003oli.htm
Orosz, Istvan

 •‏ 
http://www.utisz.net/

P

Paris-Clavel, Gerard

 •‏ 
http://frenchculture.org/design/people/paris-clavel.html
PENTAGRAM

 •‏ 
http://www.pentagram.com/
Piippo, Kari

 •‏ 
http://www.piippo.com/kari
Pocs, Peter

 •‏ 
http://www.pocs-posters.hu/

R

Rajlich, Jan

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/reviews/re38rajl/rajl.htm
Rambow, Gunter

 •‏ 
http://www.chinagraphis.com/j/Rambow.htm

S

Sang-soo, Ahn

 •‏ 
http://www.ssahn.com/
Sardonini, Walter

 •‏ 
http://www.socialdesign.it/
Sarfis, Thierry

 •‏ 
http://www.sarfis.com/
Scher, Paula

 •‏ 
http://www.adcny.org/hallfame/98scher.html
Schmidt, Gerwin

 •‏ 
http://www.gerwin-schmidt.de/
Schraivogel, Ralph

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/exhib/ex63_sch/ex63_sch.htm
Shakespear, Ronald

 •‏ 
http://www.shakespearweb.com/home/
Sigman, David

 •‏ 
http://www.sla.purdue.edu/ad/ad/area/vcd/vcd-i-f.html
Sommese, Lanny

 •‏ 
http://www.sva.psu.edu/test/acaareas/gra_fp_ls.html
Sonnoli, Leonardo

 •‏ 
http://www.5thcolor.com/view/vp021.htm

T

Tanaka, Ikko

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/mem/tanaka/tanaka.htm
Tartakover, David

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/exhib/ex123tar/ex123tar.htm
Tissi, Rosmari

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/who/w0005tis/w0005tis.htm
Tomaszewski, Henryk

 •‏ 
http://www.theartofposter.com/htomasze.htm
TOTAL DESIGN

 •‏ 
http://www.totaldesign.nl/
de Toulouse-Lautrec, Henri

 •‏ 
http://www.museedelapub.org/virt/affi/indexlautrec.html
Trepkowski, Tadeusz

 •‏ 
http://www.theartofposter.com/ttrepkow.htm
Troxler, Niklaus

 •‏ 
http://www.troxlerart.ch/

U

Ushev, Theodor

 •‏ 
http://www.ushev.com/

X

Xiao,Yong

 •‏ 
http://www.xiaoyong.com/

Y

Yokoo, Tadanori

 •‏ 
http://www.tadanoriyokoo.com/

Z

Zask, Catherin

 •‏ 
http://www.catherinezask.com/
Zhengda, Chen

 •‏ 
http://www.chenzhengda.com/
Zolezzi, Lourdes

 •‏ 
http://www.lourdeszolezzi.com/
Wagenbreth, Henning

 •‏ 
http://www.graphisme-echirolles.com/memoire/2000/MG00_CHINE_02.html
Wang, Xu

 •‏ 
http://www.graphisme-echirolles.com/memoire/2000/MG00_CHINE_02.html
Wasilewski, Mieczyslaw

 •‏ 
http://www.lava.nl/
Wolbers,Hans

 •‏ 
http://www.lava.nl/
7

گالری ها و موزه های طراحی گرافیک

گالری ها و موزه های طراحی گرافیک خارج از ایران

موزه پوستر دانمارک

 •‏ 
http://www.plakatmuseum.dk/
موزه پوستر اوگاکی ژاپن

 •‏ 
http://www.ogaki-postermuseum-japan.com/menu.html
موزه پوسترویلانولهستان

 •‏ 
http://www.postermuseum.pl/
موزه هنر گرافیک وصنایع دستی زاگرب کرواسی

 •‏ 
http://www.muo.hr/
موزه هنرمدرن تویاما ژاپن

 •‏ 
http://www.pref.toyama.jp/branches/3042/e_page/e_information.htm
موزه پوسترهای فورت بلاک یادبود فاجعه چرنوبیل اوکراین

 •‏ 
http://www.dnp.co.jp/foundation/
گالری گرافیک گینزا،ژاپن

 •‏ 
http://www.dnp.co.jp/gallery/ggg_e/
گالری آناتوم پاریس فرانسه

 •‏ 
http://www.galerie-anatome.com/
گالری پوسترکراکوف لهستان

 •‏ 
http://www.postergallery.nets.pl/
گالری پوسترهای لهستان

 •‏ 
http://www.poster.com.pl/
گالری ملی اسلواکی

 •‏ 
http://www.sng.sk/
گالری پوسترو طراحی ،موزه ملی پوزنانلهستان

 •‏ 
http://www.mnp.art.pl/dz2.html
گالری دای نیپون پرینتتوکیو،ژاپن

 •‏ 
http://www.dnp.co.jp/gallery/index_e.html
مرکز مطالعات هرب لوبالینکوپریونیوننیویورک،آمریکا

 •‏ 
http://www.cooper.edu/art/lubalin/LBpubl.html
موزه لوور

 •‏ 
http://www.louvre.fr/
موزه albertina

 •‏ 
http://www.albertina.at/
موزه Fitzwilliam

 •‏ 
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/
موزه Georgia O’Keeff

 •‏ 
http://www.okeeffemuseum.org/
موزه Prado

 •‏ 
https://www.museodelprado.es/en
موزه staedel

 •‏ 
http://www.staedelmuseum.de/sm/
موزه اسناد هنری آمریکای لاتین در قرن 21

 •‏ 
http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/
موزه بریتیش کلمبیا

 •‏ 
http://royalbcmuseum.bc.ca/
موزه پوستر دانمارک

 •‏ 
http://www.plakatmuseum.dk/PostersUK/
موزه تصویر Moti

 •‏ 
http://www.motimuseum.nl/
موزه ریجکز

 •‏ 
https://www.rijksmuseum.nl/
موزه سرامیک gardiner

 •‏ 
http://www.gardinermuseum.on.ca/
موزه طراحی Vitra

 •‏ 
http://www.design-museum.de/de/informationen.html
موزه عکاسی ایالت کالیفرنیا

 •‏ 
http://www.cmp.ucr.edu/
موزه فرش ایران

 •‏ 
http://www.carpetmuseum.ir/
موزه ماکاءو چین

 •‏ 
http://www.macaumuseum.gov.mo/w3ENG/default.aspx
موزه ملی توکیو

 •‏ 
http://www.tnm.jp/
موزه ملی مجارستان

 •‏ 
http://www.hnm.hu/en/fooldal/mainPage.php
موزه ملی هنرهای معاصر نروژ

 •‏ 
https://beta.kulturnett.no/portal/web/kulturnett
موزه ملی کلمبیا

 •‏ 
http://www.museonacional.gov.co/Paginas/default.aspx
موزه نسخ خطی دکتر محفوظی

 •‏ 
http://www.mahfouzi-museum.com/
موزه هنر rockbund

 •‏ 
http://www.rockbundartmuseum.org/en/
موزه هنر آکسفورد

 •‏ 
http://www.modernartoxford.org.uk/
موزه هنر دانشگاه virginia

 •‏ 
http://www.virginia.edu/artmuseum/index.php
موزه هنر مجارستان

 •‏ 
http://www.hnm.hu/
موزه هنر و ارشیو فیلم برکلی

 •‏ 
http://www.bampfa.berkeley.edu/
موزه هنر وین

 •‏ 
http://www.khm.at/
موزه هنرهاي تجسمي معاصر بانك پاسارگاد

 •‏ 
http://pbmocva.com/index.aspx?siteid=1&pageid=144
موزه هنرهای PMCA

 •‏ 
http://pmcaonline.org/
موزه هنرهای سنگاپور

 •‏ 
http://www.singaporeartmuseum.sg/
موزه هنرهای قطر

 •‏ 
http://www.qm.org.qa/en
موزه هنرهای مدرن Sezon

 •‏ 
http://www.smma.or.jp/english/greeting.html
موزه هنرهای مدرن sfmoma

 •‏ 
http://www.sfmoma.org/
موزه هنرهای مدرن TOYAMA

 •‏ 
http://www.pref.toyama.jp/branches/3042/3042.htm
موزه هنرهای مدرن آرکن

 •‏ 
http://www.arken.dk/
موزه هنرهای مدرن اتریش

 •‏ 
http://www.mumok.at/
موزه هنرهای مدرن اسپانیا

 •‏ 
http://www.artium.org/
موزه هنرهای معاصر CAM

 •‏ 
http://camstl.org/
موزه هنرهای معاصر Hara

 •‏ 
http://www.haramuseum.or.jp/generalTop.html
موزه هنرهای معاصر moca

 •‏ 
http://www.moca.org/
موزه هنرهای معاصر Naoshima

 •‏ 
http://www.benesse-artsite.jp/
موزه هنرهای معاصر برزیل

 •‏ 
http://www.mac.usp.br/mac/mac
موزه هنرهای معاصر سیدنی

 •‏ 
http://www.mca.com.au/
موزه هنرهای معاصر شیکاگو

 •‏ 
http://mcachicago.org/
موزه هنرهای معاصر مکزیک

 •‏ 
http://www.mam.org.mx
موزه هنرهای ملی

 •‏ 
http://www.nga.gov/content/ngaweb.html
موزه و پارک مجسمه DeCordova

 •‏ 
http://www.decordova.org/
موزه و کتابخانه morgan

 •‏ 
http://www.themorgan.org/default.asp
موزه آرمیتاژ

 •‏ 
http://www.hermitagemuseum.org/
موزه  تيت مدرن

 •‏ 
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
موزه بریتانیا

 •‏ 
http://www.britishmuseum.org/
موزه اندي وارهول

 •‏ 
http://www.warhol.org/
موزه سالوادور دالي

 •‏ 
http://thedali.org/
موزه هاي هنري دانشگاه هاروارد

 •‏ 
http://www.artmuseums.harvard.edu/
موزه هنرهاي آسيايي فوكو ئوكا

 •‏ 
http://faam.city.fukuoka.lg.jp/
موزه ملي پرادو

 •‏ 
https://www.museodelprado.es/
موزه ملي كيوتو

 •‏ 
http://www.kyohaku.go.jp/jp/index.html
موزه شيشه كورنينگ

 •‏ 
http://www.cmog.org/
تيت آن لاين لیورپول

 •‏ 
http://www.tate.org.uk/
مرکزهنرهای هند

 •‏ 
http://www.indiaart.com/
موزه استدليجك آمستردام

 •‏ 
http://www.stedelijk.nl/
موزه بروكلين

 •‏ 
http://www.brooklynmuseum.org/home.php
موزه تاريخ طبيعي لندن

 •‏ 
http://www.nhm.ac.uk/
موزه تاريخ و هنر سانتاكروز كاليفرنيا

 •‏ 
http://www.santacruzmah.org/
موزه پاول گتی ، موزه هنرهای تجسمی لس آنجلس

 •‏ 
http://www.getty.edu/museum/
موزه دويچز، موزه علوم وفناوری آلمان

 •‏ 
http://www.deutsches-museum.de/
tnm،موزه ملي توكيو

 •‏ 
http://www.tnm.jp/
nbm،موزه ملي بناها در آمریکا

 •‏ 
http://www.nbm.org/
designmuseum، موزه طراحي لندن

 •‏ 
http://designmuseum.org/
whitney،موزه هنرهاي آمريكايي

 •‏ 
http://whitney.org/
denverart، موزه هنرهاي دنور

 •‏ 
http://www.denverartmuseum.org/home
denverart،موزه هنرهاي زيباي بوستون

 •‏ 
http://www.denverart.org/
seattleart،موزه هنرهاي سياتل

 •‏ 
http://www.seattleartmuseum.org/
phila،موزه هنرهاي فيلادلفيا

 •‏ 
http://www.philamuseum.org/
clevelandart،موزه هنرهاي كليولند

 •‏ 
http://www.clevelandart.org/
lacma،موزه هنرهاي لس آنجلس

 •‏ 
http://www.lacma.org/mobile
miami،موزه هنرهاي لاو

 •‏ 
http://www6.miami.edu/lowe/
met،موزه هنرهاي متروپليتن

 •‏ 
http://www.metmuseum.org/
sfmoma،موزه هنرهاي معاصر سانفرانسيسكو

 •‏ 
http://www.sfmoma.org/
.mca،موزه هنرهاي معاصر شيكاگو

 •‏ 
http://www.mcachicago.org/
.moma، موزه هنرهاي معاصر نيويورك

 •‏ 
http://www.moma.org/
hermitage،موزه هنرهاي هرميتاژ

 •‏ 
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/
.thehenryford،موزه هنري فورد

 •‏ 
http://www.thehenryford.org/museum/index.aspx
bauhaus،موزه و آرشيو طرح هاي مدرسه باوهاوس

 •‏ 
http://www.bauhaus.de/english/museum/index.htm
.christusrex،موزه واتيكان

 •‏ 
http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html
.vam،موزه ويكتوريا و آلبرت

 •‏ 
http://www.vam.ac.uk/
.vangogh،موزه ي ون گوگ

 •‏ 
http://www.vangoghmuseum.nl/bisrd/top-1-1.html
8

موزه هــای ایران

aqm، موزه آستان قدس رضوی

 •‏ 
http://www.aqm.ir/
.national،موزه ایران باستان

 •‏ 
http://www.nationalmuseumofiran.ir/
.rezaabbasi،موزه رضا عباسی

 •‏ 
http://www.rezaabbasimuseum.ir/
موزه شیشه و سرامیک ایران

 •‏ 
http://www.glasswaremuseum.ir/
موزه هنرهای معاصر تهران

 •‏ 
http://www.tmoca.com/default.aspx?lang=Fa
موزه و کتابخانه ملک

 •‏ 
http://www.malekmuseum.org/fa/
موزه هنر امام علی

 •‏ 
http://iaram.ir/index.html
9

مسابقات و نمایشگاه های گرافیک و دیزاین

مسابقات و نمایشگاه های گرافیک و دیزاین ایران

دوسالانه بین المللی پوستر تهران

 •‏ 
http://www.tehran-poster-biennial.com/
دوسالانه پوسترتایپوگرافی اسماءالحسنی

 •‏ 
http://www.todayposters.com/
رقابت بین المللی پوسترادیان توحیدی

 •‏ 
http://www.mrawards.org/
جشنواره پوستر پایداری

 •‏ 
http://www.poster.moqavemat.org
جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

 •‏ 
http://www.tehran-animafest.ir/7th/fa/
دوسالانه های هنرهای تجسمی

 •‏ 
http://www.2salane.ir/
دوسالانه ملی طلوع

 •‏ 
http://www.toluo.org/
جشنواره های هنر های تجسمی

 •‏ 
http://www.festivalart.ir/
10

مسابقات ونمایشگاه های گرافیک و دیزاین خارج از ایران

جشنواره بین المللی پوستر شومون (فرانسه)

 •‏ 
http://www.ville-chaumont.fr/festival-affiches/index.html
جایزه بین المللی طراحی پوستر (تایوان)

 •‏ 
http://www.cdip.org.tw/
جایزه طراحی لوگو تامگا (روسیه)

 •‏ 
http://tamga.biz/
دوسالانه بین المللی طراحی گرافیک برنو (جمهوری چک)

 •‏ 
http://www.bienale-brno.cz/
دوسالانه بین المللی پوستر (مکزیک)

 •‏ 
http://www.bienalcartel.org.mx/
دوسالانه بین المللی پوستر (کره جنوبی)

 •‏ 
http://www.designdb.com/English/
دوسالانه بین المللی پوسترلاهتی (فنلاند)

 •‏ 
http://www.lahti.fi/museot/julistebiennale05.html
دوسالانه بین المللی پوستر (ورشو،لهستان)

 •‏ 
http://www.postermuseum.pl/
دوسالانه بین المللی پوسترهای تاتر (رزژف،لهستان)

 •‏ 
http://www.teatr-rzeszow.com/
دوسالانه بین المللی پوسترهنرکامپیوتر (رزژف،لهستان)

 •‏ 
http://www.teatr-rzeszow.com/index.php?s=biennale&l=en
دوسالانه بین المللی پوستر (نینگبو،چین)

 •‏ 
http://www.igdb-ningbo.com/enmain-1.htm
دوسالانه بین المللی پوستر (هانگ ژو،چین)

 •‏ 
http://www.cipb.org/
سه سالانه بین المللی اکوپوستر و گرافیک فورت بلاک (اکراین)

 •‏ 
http://www.4block.org/
سه سالانه بین المللی پوسترتویاما (ژاپن)

 •‏ 
http://www.pref.toyama.jp/branches/3042/3/e_ipt.htm
سه سالانه بین المللی پوستر (ترناوا،اسلواکی)

 •‏ 
http://www.gjk.sk/tpt2003
سه سالانه بین المللی پوستر (هایسیاسی مونس، بلژیک)

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/compet/07mons.htm
سه سالانه بین المللی پوستروگرافیک زنبور طلایی (مسکو،روسیه)

 •‏ 
http://www.goldenbee.org/eng/homegl/
سه سالانه بین المللی پوستر(سوفیا، بلغارستان)

 •‏ 
http://www.triennial-sofia.hit.bg/
سه سالانه بین المللی پوستر(سوفیا، بلغارستان)

 •‏ 
http://www.heritagemuseum.gov.hk/eng/attractions/attractions.aspx
سه سالانه بین المللی طراحی گرافیک (زاگرب کرواسی)

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/compet/04zgra.htm
رقابت پوستر (اشیرول فرانسه)

 •‏ 
http://www.graphisme-echirolles.com/
دوسالانه هنرهای معاصر منطقه اورال روسیه

 •‏ 
http://en.uralbiennale.ru/
مسابقه بین المللی پوستر رگی

 •‏ 
http://www.reggaepostercontest.com/
فستیوال بین المللی هنر روی بیلبورد

 •‏ 
http://artmovesfestival.org/
جوایز بین المللی هویت بصری

 •‏ 
http://www.visualidentityawards.com/
جایزه بین المللی دیزاین تایپه

 •‏ 
https://www.taipeidaward.tw/en/Index.aspx
جوایز خلاقیت جهانی یوفاب

 •‏ 
http://www.youfab.info/
فستیوال هنرهای چند رسانه ای ژاپن

 •‏ 
http://j-mediaarts.jp/entries_summary?locale=en
فرخوان های گرافیک و دیزاین دنیا

 •‏ 
http://www.graphiccompetitions.com/
مسابقه بین الملی نظریه شهری موریاما

 •‏ 
http://raic.org/moriyamaprize/
مسابقه ی دانشجویی معماری بین المللی  HYP CUP

 •‏ 
http://hypcup2014.uedmagazine.net/Eg_index.html
11

وب سایت های خبری و هنری گرافیک و دیزاین

وب سایت های ایرانی

https://www.roozrang.com
مجله مجازی گرافیک، دیزاین و تکنولوژی

rasm، رسم  (فارسی)

 •‏ 
http://www.rasm.ir/
جامعه طراحان مستقل ایران (انگلیسی/ فارسی)

 •‏ 
http://www.todayposters.com/
نمادینه

 •‏ 
http://www.namadineh.com/
مجله گرافیکی رنگ

 •‏ 
http://www.rangmagazine.com/
ویترین روز

 •‏ 
http://vitrinrooz.com/pages/firstpage.aspx
اخبار هنری و گرافیکی

 •‏ 
http://www.artonlines.com/news/
اخبار معماری

 •‏ 
http://memarnews.com/
اخبار هنری و گرافیکی

 •‏ 
http://artna.org/fa/index/index

وب سایت های خارجی

اخبار نمایشگاه‌ها و مسابقات گرافیک

 •‏ 
http://www.posterpage.ch/
مجله مجازی فرانسوی در حوزه گرافیک دیزاین و..

 •‏ 
http://www.pixelcreation.fr/
تایپوگرافی عربی

 •‏ 
http://www.arabicposters.com/
اخبار حوزه دیزاین

 •‏ 
http://www.dexigner.com/news/Graphic-Design
سایت بین المللی تصویرگران کودک

 •‏ 
http://www.childrensillustrators.com/
اخبارحوزه دیزاین
 •‏ 
http://www.designboom.com/
اخبار حوزه دیزاین

 •‏ 
http://www.designweek.co.uk/
مجله آلمانی زبان در حوزه دیزاین

 •‏ 
http://www.designmadeingermany.de/
مجله تایپوگرافی

 •‏ 
http://ilovetypography.com/
آموزشی و الهام بخش در حوزه دیزاین

 •‏ 
http://abduzeedo.com/
اخبار دیزاین

 •‏ 
http://connectdesign.co.kr/
اخبار گرافیک و دیزاین

 •‏ 
http://www.graphics.com/
اخبار دیزاین و فناوری

 •‏ 
http://www.wired.com/
اخبار دیزاین

 •‏ 
http://www.designcouncil.org.uk/
اخبار دیزاین

 •‏ 
http://www.designnews.com/

اگر شما نیز وب‌سایتی در حوزه‌های مورد علاقه ما دارید و احیانا نام وب‌سایتتان در این لیست نیست حتما نشانی پایگاه خود را برای ما ارسال کنید که در لیست روزرنگ اضافه شوید.