رمان 3 جلدی «مدار صفردرجه» / انیس تبرایی

«مجموعه اخیر من برگرفته از رمان ۳ جلدی «مدار صفردرجه» اثز نویسنده خوزستانی: احمد محمود است. در تصویرسازی مجموعه سعی بر همسو بودن با روش نویسنده در شرح وقایع و صفات انسانی داشته‌ام. از این رو با کنارهم قرار دادن عناصر نامتناجنس در پی بازنمایی استعاره‌ها که دراشاره به فضای سیاسی و اجنماعی ایران بوده است داشته‌ام. با استقاده از ترکیب انسان و حیوان و اغراق در بیان حالات، تقکرات و احساسات اشاره به انسان‌هایی دارم که به ظاهر در کنار هم زندگی می‌کنند ولی هر کدام در پی یافتن آرمان شهری از ایده‌ها و تقکرات خود هستند.

تکنیک انتخابی من در این مجموعه مداد، ساده ترین ابزاری که در اختیار هنرمند قرار می‌گیرد، است تا با رنگ سیاه و سقید اشاره‌ای به گدشته و مرور اتفاقاتی که درتاریخ این مرز  وبوم رخ داده باشم.»

 

پروژه دیگری از انیس تبرایی در روزرنگ را اینجا ببینید.One thought on “رمان 3 جلدی «مدار صفردرجه» / انیس تبرایی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.