رمان 3 جلدی «مدار صفردرجه»

«مجموعه اخیر من برگرفته از رمان ۳ جلدی «مدار صفردرجه» اثز نویسنده خوزستانی: احمد محمود است. در تصویرسازی مجموعه سعی بر همسو بودن با روش نویسنده در شرح وقایع و صفات انسانی داشته‌ام. از این رو با کنارهم قرار دادن عناصر نامتناجنس در پی بازنمایی استعاره‌ها که دراشاره به فضای سیاسی و اجنماعی ایران بوده است داشته‌ام. با استقاده از ترکیب انسان و حیوان و اغراق در بیان حالات، تقکرات و احساسات اشاره به انسان‌هایی دارم که به ظاهر در کنار هم زندگی می‌کنند ولی هر کدام در پی یافتن آرمان شهری از ایده‌ها و تقکرات خود هستند.

تکنیک انتخابی من در این مجموعه مداد، ساده ترین ابزاری که در اختیار هنرمند قرار می‌گیرد، است تا با رنگ سیاه و سقید اشاره‌ای به گدشته و مرور اتفاقاتی که درتاریخ این مرز  وبوم رخ داده باشم.»

 

پروژه دیگری از انیس تبرایی در روزرنگ را اینجا ببینید.انیس تبرایی
طراح و تصویرگر

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.