تصویرسازی‌ روى دیوار سفید / مجموعه آثار گروهى

بسيارى از افراد، پيشرفت و پويايى خود را در بستر گروه هاى منسجم، هماهنگ و باانگیزه شکل مى دهند. بدون تردید آنچه که بیشتر از شکل گیرى گروه اهمیت دارد؛ داشتن هدف مشخص و جدیت در رسیدن به آن است. گروه نوپاى تصویرگران «دیوار سفید» در اولین حرکت هاى خود اقدام به انتشار نشریه مجازى با عنوان دیوار سفید کرده است. این مجموعه شامل پروژه هاى تصویرسازى اعضاى گروه است که در ادامه پست امروز بخشى از آن را خواهیم دید. این گروه هدف از انتشار دیوار سفید را ارايه مطلوب و شاخص آثار تصویرگران جوان و در دسترس گذاشتن آن براى ناشران، گالرى داران و هنرمندان معرفى کرده است. شماره صفر این نشریه با آثاری از نگین حسین زاده، رضا میرشجاعی، امیر خجسته، عاطفه فتوحی، حمیده محبی، سمیه زارعی، زهره پرهیزکاری، حامد زاهد، محدثه علیزاده، محمود محمدی، زهرا رسولی، فاطمه محمدی، محمد محمدی آذر، مرضیه قوام زاده، تهمینه خواجوی و حمیدرضا بهرامی بر روی سایت این گروه قابل بازدید است.

 

divar-sefid-tasvirsazi (2)


divar-sefid-tasvirsazi (1)
divar-sefid-tasvirsazi (3)

زهره پرهیزکاری

 

divar-sefid-tasvirsazi (3)  divar-sefid-tasvirsazi (2)  divar-sefid-tasvirsazi (1)

مرضیه قوام زاده

 

divar-sefid-tasvirsazi (1)  divar-sefid-tasvirsazi (3)  divar-sefid-tasvirsazi (2)

محمود محمدی

 

divar-sefid-tasvirsazi  divar-sefid-tasvirsazi (4)  divar-sefid-tasvirsazi (3)

حمیدرضا بهرامی

 

divar-sefid-tasvirsazi (1)  divar-sefid-tasvirsazi (3)  divar-sefid-tasvirsazi (2)

حمیده محبی

 

divar-sefid-tasvirsazi (1)  divar-sefid-tasvirsazi (3)

حامد زاهد

 

divar-sefid-tasvirsazi (1)  divar-sefid-tasvirsazi  divar-sefid-tasvirsazi (2)فاطمه محمدی

 

 

divar-sefid-tasvirsazi (1)  divar-sefid-tasvirsazi  divar-sefid-tasvirsazi (3)

عاطفه فتوحی

 

divar-sefid-tasvirsazi (4) divar-sefid-tasvirsazi (3) divar-sefid-tasvirsazi (2)

امیرخجسته

 

divar-sefid-tasvirsazi  divar-sefid-tasvirsazi (2)  divar-sefid-tasvirsazi (1)

زهرا رسولی

 

divar-sefid-tasvirsazi (3)  divar-sefid-tasvirsazi (1)  divar-sefid-tasvirsazi

تهمینه خواجوی

 

divar-sefid-tasvirsazi (4)  divar-sefid-tasvirsazi (2)  divar-sefid-tasvirsazi

سمیه زارعی

 

divar-sefid-tasvirsazi (4)  divar-sefid-tasvirsazi (3)  divar-sefid-tasvirsazi

رضا میرشجاعی

 

divar-sefid-tasvirsazi  divar-sefid-tasvirsazi (1)  divar-sefid-tasvirsazi (3)

نگین حسین زاده

 

divar-sefid-tasvirsazi (3)  divar-sefid-tasvirsazi (2)  divar-sefid-tasvirsazi (1)

محمد محمدی آذر

 

divar-sefid-tasvirsazi (1)  divar-sefid-tasvirsazi  divar-sefid-tasvirsazi (3)

محدثه علیزاده

 

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.

 

مطالب مشابه
پوستر نمایش «دروغ»