تایپوگرافی تجربی: ده سال همراه با سوپرفراید

سوپرفرايد Superfried، نام مستعار استوديوی دیزاین مارك ريچاردسون است كه در اين ماه به موفقيت دست پيدا كرده است. ريچاردسون كار خود را از يك اتاق خواب در لندن شروع كرد و حالا در اين يك دهه ی گذشته، براي كمپاني فست، بنياد لئوناردو ديكاپريو و روانشناسي امروز و مراكز ديگر كار كرده است. براي بزرگداشت ده سال طراحي، ريچاردسون تصميم گرفت تا چيزی را كه نمايانگر ده سال گذشته باشد را ايجاد كند و چه راهی بهتر از استفاده از تايپوگرافی؟!

ريچاردسون درباره اين پروژه مي گويد: «تايپوگرافی در پروژه های طراحی من نقش قابل توجهی داشته، خصوصا كه در پروژه های اخير توجه من روی استفاده از اعداد بوده است. با اين وجود، تصميم گرفتم تا ده تا از ارقام مورد علاقه ام همراه با ده تا از قوی ترين پروژه های عددی ام را انتخاب كنم، به اين دليل نام آن SF10x10 است. با اين حال، گرچه پروژه جديدی است اما قرار نيست چيز جديدی متولد بشود. قرار است از يك مجموعه ی عددی كاملا تازه ای استفاده شود.»

SF10x10 يك پروژه ی شخصی است كه البته چند مزيت دارد. در پروژه های شخصی بر خلاف پروژه های سفارشی مشتريان، آزادی كامل وجود دارد. اين موضوع فوق العاده است، چون نيازی به نگرانی در رابطه با محدوديت های نااميد كننده نيست.

منبعدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.