انجمن حروف را ببينيد

بار ديگر يادآور می‌شویم كه قصد روزرنگ از نمايش حروف و فرم هاى تايپوگرافى غربى تنها توجه و بها دادن به آنها نيست. ما معتقديم كه حروف و متریال بومى و ايرانى ما قابليتهاى بسياری دارد كه نهفته است و هم چون گنجى پنهان انتظار تك تك هنرمندان خلاق و كاوشگر را مى‌كشد.

در اين فضا، از به نمايش گذاشتن آثار بديع و خلاق هنرمندان ايرانى بسيار استقبال خواهيم كرد و چشم انتظار آنها خواهیم بود. اين نكته را هم دوباره يادآوری مى‌کنیم كه هدف از نمايش و معرفى اين طرح ها، نشان دادن نمونه‌هاى متنوع و زاويه نگاه‌هاى متفاوت است و اعتقاد داریم كه بخشى از مسير آموزش از طريق مشاهده تأمين مى‌شود؛ همان طور كه بخش ديگرى از اين مسير با ديدن كارهاى تكرارى و شبيه به هم داخلى تهديد مى‌شود.

مجموعه‌ی پيش رو، طراحى حروف و تلفيق بسيار مدرن آن با اشكال حيوانى مى‌باشد، تلفيقى از شكل‌هاى وكتور و اسكيس‌هاى طراحى: مجموعه‌ای به نام انجمن حروف.
در اين فرم ها، براى رسيدن به تعادل بين نور و سايه از تكنيك سياه و سفيد استفاده شده است. طراح در اين فرم ها از ريتم هاى تصويرى متنوعى بهره برده است، از فضاهاى خالى، فضاهاى پر، بازى خطوط، منحنى‌ها و اشكال هندسي.
ارزش اين طرح‌ها به اين است كه از كنار هم گذاشتن و تركيب اشكال به وجود نيامده است؛ بلكه از امكانات و قابليت‌هاى فرم استفاده کرده و پیوند جديدى طراحی شده است. به نظر شما اين تلفيق چقدر موفق بوده است؟

 

796a2bf6cd9d9e2a21e5de498725f56d

 

3280ea304041557388fcd1ce880f2f36

bc1653cd2bcdeca306187597168f26ed  c516fbe6418792db1e9aaeea394ac48e  ce409db4ceec44b4a871f7a27b6b985b  d93d0a947a9c982fccca3418e84dd807  d2267ff4a427768a5b56efcc659342fe
f4e57f6499bc6a54db4f27dd47fb260b

 

e860bf1aed6833b25dc712044991d92fمنبع

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.

 

مطالب مشابه
اولین پوستر فیلم OKJA منتشر شد