اغراق در طراحی کاراکترهای انسانی

«اغراق در کاراکتر‌های انسانی، هم در عناصر تصویری و بصری یک کاراکتر و هم در مفاهیم اخلاقی و خلق‌ و‌ خو ممکن است وجود داشته باشد که گاه در سیما یا پیکره کاراکتر و گاه در محل قرار گیری در فضا و نحوه جایگزینی او در کادر و تغییر زوایای دید صورت می گیرد.
اغراق در ساختار طراحی شخصیت ها، بیشتر برای تأکید در زمینه تصویرسازی داستانی انجام شده است، اما در مواردی نیز باعث خیال انگیزتر شدن اثر و غلبه کاراکتر بر فضای داستان و در نهایت تأثیر گذاری بیشتر شده است.

مجموعه پیش رو چند پلان از پروژه پایان نامه کارشناسی من با موضوع «اغراق در طراحی کاراکترهای انسانی» است که در این مجموعه سعی کرده ام بیشترین توجهم را به کاراکتر ها به ویژه القای این مفهوم در آنها و غلبه شخصیت ها بر فضای داستان داشته باشم و غلو کردن را هم در بخش مفهومی و هم بخش بصری اثر به تصویر بکشم. هر پلان دارای سناریویی جداگانه است اما در نهایت همگی به یک مفهوم که همان «اغراق» است اشاره می کنند.»

فرزانه محمدی مقام متولد سال1373 و دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه شریعتی تهران است.14 thoughts on “اغراق در طراحی کاراکترهای انسانی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.